strona główna
Menu strony
Osiedle nad Sapiną
Lokalizacja
Plan osiedla
Oferta
Dokumenty formalne
Atrakcje turystyczne
Galeria
Kontakt
infolinia: +48 695 050 201  

Osiedle nad Sapiną - działki na Mazurach - banner

Dokumenty formalne

działki budowlane na mazurach
Plan zagospodarowania osiedla
W grudniu 2009 zatwierdzony został plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Osiedle Nad Sapiną

Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działek budowlanych na Mazurach
12 listopada 2010 roku Wójt Gminy Pozezdrze wydał decyzję zatwierdzającą podział działek budowlanych przeznaczonych pod realizowaną inwestycję Osiedle nad Sapiną. Decyzja ta została zmieniona w dniu 03.08.2012 r decyzją nr 1/12.

Wpis do rejestru Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
W dniu 3.12.2010 roku wpisano działki indywidualne przeznaczone do sprzedaży do rejestru Starostwa Powiatowego w Wegorzewie. Zapraszamy do zapoznania się z mapą projektu podziału nieruchomości.

Drogi osiedlowe
Wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto wykonawstwo dróg osiedlowych prowadzących do każdej działki budowlanej na terenie Osiedla Nad Sapiną. Dodatkowo w dniu 15.02.2010 uzyskano pozwolenie na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej na teren Osiedla nad Sapiną. Stan zaawansowania prac ok 65%.

Dostawy gazu do celów opałowych
Istnieje możliwość doprowadzenia gazu po zawarciu umowy z Mazowiecką Spółka Gazownictwa. Lokalna sieć gazu obecnie przebiega w odległości ok. 800m od terenu osiedla.

Woda i kanalizacja
Wybudowano osiedlową sieć wodociągową i kanalizacyjną. Zawarto umowę z Gminą Pozezdrze w sprawie dostępu do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Podłączenie do sieci gminnej wodociągowej i kanalizacyjnej - niezwłocznie po ustaleniu takiej potrzeby.

Energetyka
Wybudowano siec energetyczną NN na terenie osiedla. Wszystkie działki budowlane posiadają doprowadzenie energii elektrycznej gotowe do instalacji licznika energii po podpisaniu umowy z dostawcą energii.

Informacje dodatkowe
Obywatele Unii Europejskie mogą od maja 2010 roku swobodnie nabywać w Polsce działki budowlane i domy mieszkalne oraz rekreacyjne.
Polskie prawo przewiduje konieczność opłacenia podatku VAT wysokości 23% przy sprzedaży działek. Jednakże gdy sprzedawana jest działka wraz z domem mieszkalnych, nawet w stanie surowym, podatek VAT wynosi 8%.