strona główna
Menu strony
Osiedle nad Sapiną
Lokalizacja
Plan osiedla
Oferta
Dokumenty formalne
Harmonogram prac
Atrakcje turystyczne
Galeria
Kontakt
infolinia: +48 695 050 201  

Dokumenty formalne

działki budowlane na mazurach

Decyzja w sprawie budowy linii energetycznych 

W dniu 09.08.2012 r. Starosta Węgorzewski wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielił pozwolenia na budowę linii energetycznych zasilających działki na terenie Osiedla nad Sapiną. Decyzja z dnia 03.12.2012 r. dotyczy również budowy linii energetycznych zasilających Osiedle nad Sapiną.


Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie przystani

W dniu 30.03.2012 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przystani do cumowania sprzętu wodnego.


Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym oraz fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej

20.12.2011 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym oraz fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączem kanalizacji sanitarnej dla potrzeb planowanego "Osiedla nad Sapiną".


Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec prac budowlanych przy ogrodzeniu "Osiedla nad Sapiną"

W dniu 30 sierpnia 2011 roku Starowstwo Powiatowe w Węgorzewie wystawiło zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec prac budowlanych polegających na ogrodzeniu "Osiedla nad Sapiną". Zapraszamy do zapoznania się z zaświadczeniem.

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Dnia 26 sierpnia 2011 roku uzyskano pozytywną decyzję Starosty Węgorzewskiego w sprawie budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej planowanego "Osiedla nad Sapiną". Zapraszamy do zapoznania się z decyzją.

Decyzja zezwalająca na lokalizację ogrodzenia działek w ciągu pasa drogi powiatowej

Dnia 18.08.2011 r. uzyskano decyzję zezwalającą na lokalizację ogrodzenia działek w ciągu pasa drogi powiatowej nr 1732 N Giżycko - Pieczarki - Pozezdrze - Kuty.

Wpis do rejestru Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

W dniu 3.12.2010 roku wpisano działki indywidualne przeznaczone do sprzedaży do rejestru Starostwa Powiatowego w Wegorzewie. Zapraszamy do zapoznania się z mapą projektu podziału nieruchomości.

Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działek budowlanych na Mazurach

12 listopada 2010 roku Wójt Gminy Pozezdrze wydał decyzję zatwierdzającą podział działek budowlanych przeznaczonych pod realizowaną inwestycję Osiedle nad Sapiną. Decyzja ta została zmieniona w dniu 03.08.2012 r decyzją nr 4/10.

Wstępny projekt podziału działek budowlanych na Mazurach


Plan zagospodarowania osiedla
W grudniu 2009 zatwierdzony został plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Osiedle Nad Sapiną

Drogi osiedlowe
Wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto wykonawstwo dróg osiedlowych prowadzących do każdej działki budowlanej na terenie Osiedla Nad Sapiną. Dodatkowo w dniu 15.02.2010 uzyskano pozwolenie na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej na teren Osiedla nad Sapiną.

Dostawy gazu do celów opałowych
Określone są warunki umowy z Mazowiecką Spółka Gazownictwa sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok ws. wybudowania, przyłączenia i dostarczenia paliwa gazowego do budynków Osiedla nad Sapiną, w czasie nie dłuższym niż 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Uzgodnienia w sprawie wody i kanalizacji
Zawarto umowę z Gminą Pozezdrze w sprawie dostępu do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Uzgodnienia w sprawie energetyki
Uzyskano tzw. warunki podłączenia Osiedla nad Sapiną do sieci energetycznej i negocjowana jest umowa ws. budowy sieci energetycznej.

Informacje dodatkowe
Obywatele Unii Europejskie mogą od maja 2010 roku swobodnie nabywać w Polsce działki budowlane i domy mieszkalne oraz rekreacyjne.
Polskie prawo przewiduje konieczność opłacenia podatku VAT wysokości 23% przy sprzedaży działek. Jednakże gdy sprzedawana jest działka wraz z domem mieszkalnych, nawet w stanie surowym, podatek VAT wynosi 8%.