strona główna
Menu strony
Osiedle nad Sapiną
Lokalizacja
Plan osiedla
Oferta
Dokumenty formalne
Harmonogram prac
Atrakcje turystyczne
Galeria
Kontakt
infolinia: +48 695 050 201  

Harmonogram prac

działki budowlane na mazurach Prace nad powstaniem "Osiedla nad Sapiną" rozpoczęte zostały w marcu 2007, kiedy opracowano biznesplan dotyczący tego przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest zaoferowanie na sprzedaż atrakcyjnej działki na Mazurach.
Prace do zrealizowania:

 • budowa ulic żwirowanych wraz z odprowadzaniem wody opadowej dla 29 działek – planowane zakończenie w 2017-2018.

Prace zrealizowane w latach 2010-2016:

 • budowa ulic żwirowanych wraz z odprowadzaniem wody opadowej dla 22 działek – zakończono w 2015.
 • budowa sieci teletechnicznej - zakończono w 2013,
 • budowa stacji transformatorowej oraz sieci energetycznej zasilającej działki budowlane – wykonano w 2013 roku,
 • wykonanie pomostu i alei spacerowej nad rzeką (2012),
 • budowa bramy osiedlowej (2011),
 • budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (2011-2012),
 • realizowana jest ochrona fizyczna oraz monitoring terenu osiedla,
 • wykonano ogrodzenie osiedla (1200 metrów bieżących) (2011),
 • doprowadzono zasilanie energetyczne osiedla na czas budowy,
 • wytyczono geodezyjnie działki budowlane,
 • dokonano podziału terenu osiedla na działki indywidualne działki budowlane,
 • wykonano projekt i uzyskano zgodę na budowę ogrodzenia i bram wjazdowych osiedla,
 • wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • podpisano umowy z Zakładem Energetycznych na budowę zasilania energetycznego działek budowlanych,
 • podpisano umowę z Zakładem Energetycznym na przebudowę linii średniego napięcia,
 • wykonano nadrzeczną drogę spacerową ( ok.400 m),
 • uporządkowano tereny zielone,
 • wykonano podkłady dróg osiedlowych i zniwelowano teren działek budowlanych,
 • wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dróg osiedlowych,
 • nasadzono ok.1500 sadzonek krzewów i drzew - październik 2011,
 • rozpoczęto procedurę sprzedaży działek - maj 2011,
 • zatwierdzono projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z pozwoleniem na budowę - marzec 2011,
 • wykonano rekultywację terenu i przygotowano do obsiania trawą - październik 2010,
 • wykonano podkład ziemny pod nadbrzeżną drogę spacerową - październik 2010,
 • wykonano prace ziemne związane z budową dróg osiedlowych i odtworzeniem systemu odwodnienia terenu (system melioracyjny) - październik 2010,
 • wykonano ok. 25% planowych nasadzeń drzew - październik 2010,
 • zmiana statusu działki - dokonano podziału na działki indywidualne, prawomocna uchwała gminy
 • wykonano projektu przystani nad Sapiną - wrzesień 2010,
 • prawne ustanowienie działek indywidualnych osiedla - wrzesień 2010,
 • geodezyjny podział osiedla na działki indywidualne - wrzesień 2010,
 • uzyskano warunki techniczne podłączenia osiedla do sieci gazowej i negocjowane są warunki umowy na przyszłe dostawy gazu dla osiedla,
 • zakończono projekt ogrodzenia terenu osiedla,
 • zakończono wstępne uzgodnienia techniczne z operatorem sieci telekomunikacyjnej w sprawie dostarczenia szerokopasmowej sieci internetowej do planowanych budynków osiedla,
 • zakończono wstępne uzgodnienia techniczne z miejscowym Zakładem Sieci Elektrycznych w sprawie budowy stacji transformatorowej niskiego napięcia i osiedlowej sieci niskiego napięcia,
 • wykonano projekt przebudowy linii średniego napięcia,
 • wykonano projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wykonano projekt podziału geodezyjnego działki 7/1 na poszczególne działki budowlane,
 • wykonano wstępne prace przygotowując teren do budowy dróg,
 • opracowano projekt dróg osiedlowych,
 • usunięcie zakrzaczenia terenu i prace pielęgnacyjne drzewostanu wg. uzgodnień z władzami gminnymi - styczeń-luty 2010,
 • zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - styczeń 2010,
 • podjęcie uchwały Rady Gminy Pozezdrze w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedle nad Sapiną" - 07 wrzesień 2009 <(zobacz treść uchwały)>
 • sporządzenie dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego planowanej budowy Osiedla Nad Sapiną - sierpień 2009,
 • uchwała Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości - październik 2007,
 • opracowanie planu biznesowego "Osiedle Nad Sapiną" - marzec 2007.